Citáty

Citáty a přísloví o duchovní četbě

Potravou duše jsou knihy.
Sv. Basil

Podobně i člověk takovým se stává, jaká je jeho duševní potrava
K. Balík
 
Kdo čte mnoho a bez výběru, činí si mnoho známostí, ale nezískává žádné přátele.
K. Balík
 
Máš-li knihovnu s výhledem na zahradu, co ti ještě schází?
Cicero
 
O vzdělání se nestará jen škola. To je pouze klíčem k získávání znalostí. Mimoškolní vzdělávání však trvá celý život. Celý život se musíme vzdělávat.
Lunačarskij
 
Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dny nepiš a ruka zeslábne.
Čínské přísloví
 
Člověka je možno poznat podle knih, které čte.
Smiles
 
Společné pravidlo pro našeho ducha i tělo je: mohou prospívat, jen když jsou stále živeny.
Vauvenargues
 
Mysl musí být zaměstnána, neboť není-li zaměstnána, stáváme se mrzutými.
Samuel Johnson
 
Člověk se stane vzdělaným jen díky vlastní duševní práci, to znamená vlastním samostatným promýšlením a prociťováním všeho, co se dovíme od jiných lidí nebo z knih.
Rubakin
 
PSÝCHÉS IATREION – LÉČEBNA DUŠE.
Podle Diodora Sicilského nápis na nejstarší knihovně v Egyptě.
 
Lidská mysl má být utvářena spíše důkladnou četbou než četbou mnohého.
Quintilianus
 
Multum legendum est, non multa. – Má se číst mnoho, nikoliv mnohé.
Plinius
 
Četba je nutná, živí totiž naše duševní síly a obnovuje je, jsou-li unavené přemýšlením a vynalézáním. Nesmíme ani jen psát ani jen číst, ale musíme tyto dvě činnosti střídat a nechat je na sebe působit, aby vše, co se četbou získá, bylo prospěšné k nasycení ducha nebo k psaní.
Seneca
 
Lidé netuší, co času a námahy to stojí – naučit se umění číst. Spotřeboval jsem na to bezmála osmdesát let a nemohu říci, že bych byl u konce.
Goethe
 
Žádné čtení nevyžaduje tak přísné diety, jako čtení úryvkovitých, rozhozených myšlenek.
Voltaire.
 
Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, nalezne vždycky široký okruh čtenářstva.
L.N.Tolstoj
 
Chlapci ať čtou a učí se nejen to, co je slohově dokonalé, ale spíš to, co je mravné. Je proto nutno vybírat nejen autory, ale i části jejich díla.
Quintilianus
 
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.
Komenský
 
Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato a drahé kamení, ježto jsou nejvěrnějšími průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují.
Kramerius
 
Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.
Ruskin
 
Nos starý kabát a kup novou knihu.
A.Phelps
 
Kdo toho hodně sní, není zdravější než ten, kdo sní, co potřebuje, a stejně nelze pokládat za vzdělance toho, kdo toho přečetl nejvíc a kdo se nejvíc naučil, ale kdo přečetl a naučil se věci užitečné.
Diogenes
 
Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.
Georg Christoph Lichtenberg
 
Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.
Voltaire
 
Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.
Thomas Carlyle
 
Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
Bernard Bolzano
 
Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost; kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám.
John Milton
 
Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé.
Heinrich Heine
 
Knihy jsou nádobami ducha.
Thomas Mann
 
Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.
Jiří Orten
 
S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství.
Voltaire
 
Knihy jsou mrtvým materiálem jen tehdy, dokud do nás nezasejí něco, co v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí.
Jiří Mahen
 
Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní.
Gotthold Ephraim Lessing
 
Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.
André Maurois
 
Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek.
Arthur Schopenhauer
 
Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak.
Karl Kraus
 
Spálené knihy osvítily svět.
Ralph Waldo Emerson
 
Dům bez knih je jako tělo bez duše.
Julius Zeyer
 
Neexistuje tak bezcenná kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.
Samuel Johnson
 
Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.
Lucius Annaeus Seneca
 
Slova knihy vždy nás vzruší, ale důležité je, aby nás změnila.
Konfucius
 
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.
Jan Amos Komenský
 
Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.
Jean Cocteau
 
K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.
Victor Hugo
 
Knihami mrtví poučují živé.
Francois-René de Chateaubriand
 
Neexistuje morální nebo nemorální kniha. Knihy jsou buď dobře nebo špatně napsané.
Oscar Wilde
 
Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst .
Carlo Goldoni
 
Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné, jako denní chléb.
Honoré de Balzac
 
Ani slovníky nesmíme brát doslova .
Stanislaw Jerzy Lec
 
Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat.
Kurt Tucholský
 
Je mnoho lidí, kteří čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet.
Georg Christoph Lichtenberg
 
Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý .
Bernard Bolzano
 
Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.
John Ruskin
 
Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne.
George Macaulay Trevelyan
 
Člověk by měl číst jen to, co obdivuje.
Johan Wolfgang von Goethe
 
Jestliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.
Anton Pavlovič Čechov
 
Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány.
Johann Gottfried von Herder
 
Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli.
Heinrich Heine
 
Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.
Denis Diderot
 
Je nudné bavit se s člověkem, který toho víc napsal než přečetl.
Samuel Johnson
 
Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta nejzajímavější věda.
Alexandr Sergejevič Puškin
 
I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.
Lucius Annaeus Seneca
 
Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš, potom je třeba se naučit psát. Na jedno i druhé padne celý život.
Ernest Hemingway
 
Čím je spisovatel lepší, tím méně literárně píše.
Henrik Sienkiewicz
 
Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž my spisovatelé nejvíce lžeme.
Anton Pavlovič Čechov
 
Nevzdělaní lidé čtou rádi sbírky citátů.
Winston Leonard Spencer Churchil

 

Zpět do rubriky