Za misionáři Amazonie - Autorské čtení Filipa Breindla

Přednáší: Filip Breindl

Termín: čtvrtek 13. v 17:00 h.

Kde: Klášter alžbětinek, Kamenná 36

Autorské čtení cestovatele a redaktora radia Proglas Filipa Breindla proběhlo v knihovně 13. června 2013. Autor představil své dvě exotické cesty, které společně se zástupci Papežského misijního díla podnikl do Amazonie a Papui Nové Guinei. Čtení, povídání, promítání fotografií a odpovídání na dotazy seznámilo účastníky s životem v těchto exotických zemích, s podmínkami, v jakých žije církevní společenství a v jakých působí misie. Zájemci si mohli zakoupit nejen obě zmíněné knihy, ale také jejich namluvenou formu na CD radia Proglas.


Zpět do rubriky