Informace a pokyny pro čtenáře

Vzhledem k nařízením vlády a hygienickým opatřením k zabránění šíření viru Covid-19, upravila také naše knihovna podmínky půjčování knih. 

  1. Prosíme čtenáře, aby před vstupem do knihovny použili připravenou desinfekci na ruce. 
  2. Vstupujte do prostoru knihovny jednotlivě. Pokud je v knihovně předchozí čtenář, prosím počkejte na chodbě.
  3. Pro dodržení odstupu mezi čtenářem a knihovníkem, byl prostor knihovny přehrazen pracovním stolem. 
  4. Stoly, madla, kliky jsou pravidelně dezinfikovány. 
  5. Využívejte více objednávání knih z elektronického katalogu. 
  6. Objednané knihy budou pro Vás připravené na poličce, označené Vaším čtenářským číslem
  7. Vracené knihy prosím vložte v prostoru knihovny do připraveného boxu. Z Vašeho čtenářského konta budou odepsány po skončení výpůjční doby. Knihy budou dle doporučení Národní knihovny zdezinfikovány a odloženy na několik dní do karantény.
Děkujeme za pochopení.