Naděje na uvolnění vládních opatření

Milí čtenáři a příznivci knihovny,

                 svítá naděje na uvolnění vládních opatření a bude-li situace příznivá, mohla by knihovna být znovuotevřená v květnu 2020. Prostory knihovny i všechny vrácené knihy budou desinfikovány a připravujeme také další opatření, která by bránila šíření viru Covid 19. 

Četba moudrých knih je v této době povzbuzením a útěchou. Těšíme se na Vás v době pokoronavirové. 

Lenka Klašková

Andrea Zachová