Digitalizace časopisu Museum

K digitalizaci periodika Museum bohoslovců

Digitalizace časopisu Museum bohoslovců proběhla v roce 2016 na CMTF UP v Olomouci pod vedením prof. Ctirada Václava Pospíšila v rámci vnitřního grantu. Je tedy naší povinností vyjádřit poděkování Univerzitě Palackého a Cyrilometodějské teologické fakultě za podporu tohoto projektu. Významně se na něm podíleli studenti CMTF: Jaroslav Jurka, Jan Jurečka a v poslední fázi také Vojtěch Radoch. Je naší milou povinností poděkovat knihovnám a především jejich pracovníkům za pochopení, vstřícnost a pomoc při zajišťování svazků k digitalizaci. Jedná se konkrétně o Knihovnu Biskupství brněnského, Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Centrální katolickou knihovnu sídlící v budově KTF UK v Praze, Knihovnu Centra Aletti v Olomouci.

Zdigitalizované ročníky jsou volně přístupné, lze je stahovat a je možno také je umísťovat na jiné webové stránky, ovšem s podmínkou, že při dalším zveřejnění bude spolu s nimi zároveň vyvěšen tento text, v němž je uvedeno, že se jedná o práci vykonanou na CMTF UP v Olomouci.

Zkompletovat celý časopis nebylo vzhledem k tomu, že v jednotlivých knihovnách byly k dispozici vždy jen určité ročníky, nebylo právě snadné. V několika detailech se nám potřebné texty nepodařilo dohledat. I přesto se domníváme, že naše práce má význam, zvláště když nyní uvedeme, co se prozatím nepodařilo zajistit.

Ročník 1867-8, scházejí strany 17-24, může se ale jednat o chybu ve stránkování. V ročníku 1872-3 scházejí strany 108-109. V ročníku 1874-5 scházejí strany 8-9. V ročníku 1875-6 chybí strany 20-21. Ročník 1887-8 pravděpodobně vůbec nevyšel. V ročníku 1940-41 chybí čísla 4 a 5, ovšem s vysokou mírou pravděpodobnosti vzhledem k tehdejší politické situaci nevyšla.

26. 1. 2017

prof. Dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

 Almanach 1

Almanach 2

Ročník 1 - 1866

Ročník 2 - 1867-1868

Ročník 3 - 1869

Ročník 4 - 1870

Ročník 5 - 1871

Ročník 6 - 1872

Ročník 7 - 1873

Ročník 8 - 1874

Ročník 9 - 1875

Ročník 10 - 1876

Ročník 11 - 1877

Ročník 12 - 1878

Ročník 13 - 1879

Ročník 14 - 1880

Ročník 15 - 1881

Ročník 16 - 1882

Ročník 17 - 1883 

Ročník 18 - 1884

Ročník 19 - 1885

Ročník 20 - 1885-86

Ročník 21 - 1886-87

Ročník 23 - 1888-89

Ročník 24 - 1889-90

Ročník 25 - 1890-91

 Ročník 26 - 1891-92

Ročník 27 - 1893-94

Ročník 29 - 1894-95

Ročník 30 - 1985-96

 Ročník 31 - 1896-97

Ročník 32 - 1897-98

Ročník 33 - 1898-99

Ročník 34 - 1899 - 1900

Ročník 35 - 1901

Ročník 36 - 1902

 Ročník 37 - 1903

Ročník 38 - 1904

Ročník 39 - 1905

Ročník 40-1906

Ročník 41-1907

Ročník 42-1908

Ročník 43-1909

Ročník 44-1910

Ročník 45-1911

Ročník 46-1912

Ročník 47-1913

Ročník 48-1914

Ročník 49-1915

Ročník 50-1916

Ročník 51-1917

Ročník 52-1918

Ročník 53-1921

Ročník 54-1922-23

Ročník 55-1923-24

Ročník 56-1924-25

Ročník 57-1925-26

Ročník 58-1926-27

Ročník 59-1927-28

Ročník 60 -1928-29

Ročník 61-1930

Ročník 62-1931

Ročník 63-1932

Ročník 64-1933

Ročník 65-1934 

Ročník 66-1934-35

Ročník 67-1935-36

Ročník 68-1936-37

Ročník 69-1937-38

Ročník 70-1938-39

Ročník 71-1939

Ročník 72-1940

 Ročník 73-1945-46

Ročník 74-1946-47

Ročník 75-1947-48

Rejstřík 1-45