Milí čtenáři a přátelé knihovny,

Přejeme vám požehnané a životodárné prožití Velikonoc. 

Kéž Kristus je naší nadějí v každém čase, On vzal naše hříchy a naše nemoci, abychom mohli žít Jeho životem. 

Kéž v nás Kristus žije a vítězí v každém boji,

přeje

Lenka Klašková 

Andrea Hrabcová