O knihovně

UZAVŘENÍ KNIHOVNY - DOVOLENÁ

Vážení čtenáři,

z důvodu čerpání dovolené bude Knihovna Biskupství brněnského

od 11. 7. do 29. 7. 2016

uzavřena. Doba vypůjčených knih během tohoto období vám bude automaticky prodloužena.

Děkujeme za pochopení. Přejeme vám požehnané letní dny.

 

Půjčovní doba na Kamenné 36

Pondělí 10.00 - 18.00 hod.
Úterý 10.00 - 18.00 hod.
Středa 10.00 - 14.00 hod.
Ćtvrtek 10.00 - 14.00 hod.
Pátek ZAVŘENO

 

 

 

 

 

 Knihovna Biskupství brněnského byla založena v roce 2001, je veřejnou knihovnou, specializující se na náboženskou literaturu včetně souvisejících oborů. Ve svém fondu má téměř 88 tisíc teologických, náboženských, filozofických, pedagogických, psychologických a dalších svazků, které jsou zčásti uloženy také v depozitáři v Rajhradě. Poskytuje výpůjční, rešeršní, informační a meziknihovní výpůjční služby.

Naše knihovna chce být nejen Vaším zdrojem informací k prohlubování náboženské vzdělanosti, ale také pramenem pro Váš duchovní růst.

 Od roku 2014 mají čtenáři možnost využívat knihovních služeb na recepci biskupství Petrov 4, tj. registrace a půjčování z omezené nabídky knih.

Půjčovní doba na recepci Petrov 4

Pondělí – Čtvrtek   8.15 – 12.00, 12.45 – 16.30 hod.
Pátek   8.15 – 12.00, 12.45 – 15.30 hod.

Knihovní řád

Ke stažení ve formátu PDF nebo RTF.

Ceník

Ke stažení ve formátu PDF.

Nabízíme

  • knihy z oblasti teologie, náboženství, religionistiky, historie, filozofie, psychologie, pedagogiky, sociologie a dalších
  • moderní průběžně doplňovaný fond české a anglické duchovní literatury
  • cennou sbírku italské a německé teologické literatury, kterou jsme získali darem od Mons. Františka Vorlíčka a Mons. Aloise Krchňáka.
  • historický fond alumnátní a bohoslovecké knihovny Brněnského alumnátu