O knihovně

 

Půjčovní doba na Kamenné 36

Pondělí 10.00 - 18.00 hod.
Úterý 10.00 - 18.00 hod.
Středa 10.00 - 14.00 hod.
Ćtvrtek 10.00 - 14.00 hod.
Pátek ZAVŘENO

 

 

 

 

 

 Knihovna Biskupství brněnského byla založena v roce 2001, je veřejnou knihovnou, specializující se na náboženskou literaturu včetně souvisejících oborů. Ve svém fondu má téměř 88 tisíc teologických, náboženských, filozofických, pedagogických, psychologických a dalších svazků, které jsou zčásti uloženy také v depozitáři v Rajhradě. Poskytuje výpůjční, rešeršní, informační a meziknihovní výpůjční služby.

Naše knihovna chce být nejen Vaším zdrojem informací k prohlubování náboženské vzdělanosti, ale také pramenem pro Váš duchovní růst.

 Od roku 2014 mají čtenáři možnost využívat knihovních služeb na recepci biskupství Petrov 4, tj. registrace a půjčování z omezené nabídky knih.

Půjčovní doba na recepci Petrov 4

Pondělí – Čtvrtek   8.15 – 12.00, 12.45 – 16.30 hod.
Pátek   8.15 – 12.00, 12.45 – 15.30 hod.

Knihovní řád

Ke stažení ve formátu

Ceník

Ke stažení ve formátu PDF.

Nabízíme

  • knihy z oblasti teologie, náboženství, religionistiky, historie, filozofie, psychologie, pedagogiky, sociologie a dalších
  • moderní průběžně doplňovaný fond české a anglické duchovní literatury
  • cennou sbírku italské a německé teologické literatury, kterou jsme získali darem od Mons. Františka Vorlíčka a Mons. Aloise Krchňáka.
  • historický fond alumnátní a bohoslovecké knihovny Brněnského alumnátu