Dovolená a kniha patří k sobě

Máte rádi lehké prázdninové čtení, něco napínavého, román či životopis? Rozhovory se zajímavými lidmi nebo něco k zamyšlení? Čtete rádi dětem?

Nabízíme malou inspiraci pro Váš výběr. 

Svatý Ignác z Loyoly ovlivnil obdivuhodným způsobem tehdejší katolický svět sužovaný schizmatem. Nikdo jiný se nedokázal postavit rozpadu jednoty křesťanství s větším nasazením, prozíravějšími strategiemi a účinnějšími nástroji. // Curzia Ferrariová nám představuje dosud nepoznanou tvář mladého hidalga v příběhu, v němž se snoubí respekt k historické realitě, vypravěčské umění a hluboký pohled do Ignácovy duše. Při válečném tažení během katolického povstání se projevuje jeho vrozená vitalita, povaha snílka odkojeného středověkou rytířskou literaturou, vznětlivost a hrdost příznačná pro španělského šlechtice, sklon k činům dovedeným do krajnosti, někdy až k darebáctví nevázaného mládí. Jeho vztah k ženám se pohybuje od galantního, dvorného chování až po přátelství se zbožnými a štědrými příznivkyněmi.
Děj románu se odehrává v době říše římské za císařů Tiberia a Caliguly. Líčí neobvyklou životní cestu hlavního hrdiny, římského patricije Marcella, do jehož vlastnictví se dostává Kristovo roucho. Není to však pouhý kus látky. Brzy se ukáže, že na toho, kdo se ho dotkne nebo do něj obleče, mocně působí. Roucho začíná v Marcellově životě zaujímat čím dál důležitější místo, až dramaticky změní celý jeho život.
Jak může přežít řeholnice v pasťáku? Co to obnáší, hovořit v dnešní době o víře? Jaké to vůbec bylo vstoupit za komunistů do tajné řehole? Může mít řeholní sestra koníčky, sledovat MS v hokeji, pít pivo a být aktivní na Facebooku? Nebo dokonce mít v rozhlase svůj pořad, kamarádit se s předními sportovci, umělci a ošetřovat prezidenta? Tyto a mnohé další otázky zodpovídá v knižním rozhovoru známá boromejka Angelika Pintířová.
Na stránkách této knihy se setkáte s příklady lidí, kteří jsou stejní jako vy. Tito lidé se naučili vyrovnávat se překážkami a přijímat ve svém životě i „kyselá jablka!, ale dělají z nich chutný nektar, jenž tiší jejich emocionální žízeň. Jsou to příběhy o úspěchu – příběhy, které ve vás vyvolají touhu vyjít a zkusit to znovu.
Poté co Christine Bennettová vyřešila svůj první případ vraždy, začala učit na univerzitě a ve volném čase se stará o skupinku starších lidí žijících ve zchátralém domě na Manhattanu. Jednou když jde za Nathanem Herskovitzem, aby ho na Jom Kippur – Den smíření – doprovodila do synagogy, nalezne jej brutálně zavražděného. Ačkoli policie najde a zatkne podezřelého téměř okamžitě, Christine se to nezdá a nemíní se s tím jen tak smířit. Proto se pouští do pátrání na vlastní pěst. Záhy zjistí, že minulost starého pána skrývala dávná tajemství, o nichž nevěděli ani jeho nejbližší.