Bůh očekává, že podáme maximální výkon ve všem, do čeho se pustíme.

“Pro činnost mozku má čtení stejný efekt jako zvedání činky pro svaly. Čím více nutíme mysl k aktivitě, tím pohotověji a kreativněji začne časem reagovat. Jeden moudrý muž poznamenal: Lidská mysl, která se jednou ‘natáhla’ tím, že se v ní zrodil nápad nebo myšlenka, se už nikdy ‘nescvrkne’ do původních rozměrů.” (Směřovat výš, s.176)

Matka Bena Carsona to pochopila včas a svým dvěma synům nastavila pevné pravidlo: Přečtete týdně dvě knihy a budete mi o nich referovat. Omezíte sledování televize na dva pořady týdně. Brzy se dostavily výsledky nejen v podobě zlepšení školních výsledků, ale především radosti z úspěchu mezi spolužáky. Čtení začalo Bena i jeho bratra bavit, rozvíjelo jeho obzory, propojovalo souvislosti, dodávalo nadhled a sebedůvěru. Žádná informace pro něho nebyla zbytečná. 

Dnes se v mnohých městech USA zakládají tzv. Kluby Bena Carsona. Členství v klubu má tři podmínky. Uchazeč se zaváže že:

– přečte dvě knihy týdně;

– o každé knize si připraví referát a přednese jej v klubu;

– omezí čas strávený u televize. 

Ben Carson shrnul zkušenosti a pravidla do akrostichu THINK BIG, kde každé písmeno znamená jednu životní zásadu.

T – talent (zjistit své nadání)

H – honesty (poctivost)

I – insight (schopnost proniknout k podstatě věcí)

N – nice (být milý, laskavý, slušný)

K – knowledge (znalosti, vědomosti)

 

B – books (knihy)

I – in-depth learning (studium do hloubky)

G – God (Bůh)

 

Nechme se inspirovat moudrostí, touhou po vzdělání a zásadami, které stojí pevně na víře v Boha. Povzbuzujme naše děti k četbě a vzdělávání, buďme jim příkladem.  Přeji vám pěkný zážitek s knihou Bena Carsona.