Prosíme čtenáře o shovívavost

Milí přátelé, 

v areálu kláštera alžbětinek probíhá rekonstrukce nepoužívaného severního křídla. Hospic svaté Alžběty zde rozšíří svou kapacitu o 23 lůžek pobytové odlehčovací služby. 

Cílová vize bude velmi pěkná, můžete si ji prohlédnout zde.

Nicméně zatím je třeba cestou do knihovny tolerovat zvýšenou hlučnost a prašnost. Knihovny se dotýká i dočasné zrušení toalety. K dispozici je WC v hospici – výtahem ze dvora do 1. patra, přímo naproti výtahových dveří.  

Projekt rekonstrukce a dostavby

Postup prací