Představení nové knihy, přednáška, autogramiáda

Poslední den oslav 20. výročí založení Knihovny Biskupství brněnského byl věnován přednášce o lidské důstojnosti a naději v nemoci a umírání. MUDr. Viola Svobodová představila svou novou knihu s názvem Ať před zraky mám život – zkušenosti z hospicové péče. Zaplněný sál v dostavbě hospice svědčil o velkém zájmu posluchačů.