Polský židovský spisovatel a konvertita ke katolické víře Roman Brandstaetter (1906-1987) o svém životě řekl, že je nepřetržitým tokem zázraků a nedůsledností. “Člověk se snaží, touží, má svou koncepci víry, Boha a služby jemu, ale On má s každým z nás své záměry a my musíme dojít k bodu, v němž pochopíme, že ho především máme poslouchat, že každou chvíli jsme vyzváni, abychom rezignovali na dům budovaný z vlastních představ a přání.”

Krásný odkaz mu také předal jeho dědeček, známý hebrejský prozaik a humorista David Mordechaj Brandstaetter:

Budeš číst bibli, budeš ji milovat víc než rodiče, víc než mě. A až zestárneš, dojdeš k přesvědčení, že všechny knihy, které jsi v životě přečetl, jsou pouze nepodařeným komentářem k této jediné knize.

Od Romana Brandstaettera si v naší knihovně můžete přečíst několik knih. Jeho historický román Ježíš Nazaretský si můžete půjčit nejen v českém , ale i v italském jazyce.