Mons. František Vorlíček, český exulant v Římě

František Vorlíček (1913-1999) se narodil ve Vacenovicích, studoval teologii a na kněze byl vysvěcen v Brně v roce 1938. Komunistické pronásledování kněží i jeho rodiny, zvlášť bratra, který byl zapojen v Babickém procesu, ho donutilo odejít v roce 1949 do exilu.  Studoval kanonické právo na Lateránské univerzitě v Římě, od roku 1954 byl členem, později kanovníkem kapituly sv. Petra v Římě. Byl členem Kongregace pro nauku víry. Knihovně Biskupství daroval svou celoživotní vášeň – knihy. Tisíce svazků byly v roce 2002 převezeny z Říma do Brna a v naší knihovně postupně zpracovány, i za pomocí dotace ze Státního fondu kultury. 

Knihy Mons. Vorlíčka nyní stěhujeme do depozitáře

Knihy Mons. Vorlíčka jsou důležitou součástí fondu Knihovny Biskupství brněnského. Jedná se o ucelený přehled pokoncilní teologické literatury druhé poloviny 20. století, převážně v italském, ale také v německém a anglickém jazyce. Knihovna však bojuje s místem a tyto knihy jsou využívány sporadicky, proto je přemisťujeme do depozitáře mimo Brno. 

Knihy Mons. Vorlíčka zpřístupňujeme Národní knihovně

Už začátkem roku jsme začaly s vyčleněním první části italských knih, jejich inventarizací, opravou záznamu (včetně doplnění informace o autorovi), naskenováním obálky a obsahu knihy. Takto připravené záznamy odesíláme do Souborného katalogu Národní knihovny, kde jsou k dispozici většímu množství zájemců. 

Doplňujeme údaje o autorech knih

Autoři knih jsou biskupové, kněží, katoličtí laici. Údaje o nich se vytváří podle přísných knihovnických katalogizačních pravidel a správnost kontroluje Národní knihovna. Zjistit informace o autorovi je práce přímo detektivní a velmi zajímavá. Seznamujeme se tak s mnoha velmi zajímavými a podnětnými lidmi.  

Skenujeme obálky a obsahy knih

Skenování obálek knih je projekt Jihočeské univerzity, do kterého se zapojily desítky a stovky knihoven. I díky tomu je dnes možné si v elektronickém katalogu prohlédnout obálku a většinou i obsah knihy. Pak se čtenář lépe rozhoduje, jestli je pro něho kniha podnětná a důležitá, nebo ne.  Skenováním obálek dostávají i knihy Mons. Vorlíčka v katalogu svou tvář.