"... a šli za ním" (Mk 1, 18-20)"

Srdečně zveme na čtvrtou, poslední část vyprávění o vzniku řeholního způsobu života, o jednotlivých řeholních větvích a vývoji ve středověku a novověku.

Josef Mikulášek je nadšený historik a dějiny řeholních řádů jsou jeho oblíbeným tématem. Tentokrát se bude věnovat maltézským rytířům, templářům a německým rytířům.

Proto si nenechte ujít tuto poslední přednášku, těšíme se na vás 9. listopadu v 17 hodin, v areálu kláštera alžbětinek.