“… a šli za ním” (Mk 1, 18-20)”

Josef Mikulášek je nadšený historik a dějiny řeholních řádů jsou jeho oblíbeným tématem. Při své první přednášce 15. června se věnoval poustevnictví a vzniku řeholního způsobu života opravdu “od počátku”, Ve druhé části představil základní řehole a věnoval se především dějinám benediktinského řádu. Seznámil posluchače nejen se základními fakty církevních dějin, ale i se spoustou zajímavostí a souvislostí. Jeho přirozený, zajímavý projev si dokázal udržet pozornost účastníků.

Zvýšený počet posluchačů i závěrečné ohlasy ukazují, že je zájem o pokračování. Po prázdninách se tedy budeme moci znovu sejít a seznámit se s dějinami dalších řeholních rodin, jejich vzestupy i pády a jejich působením v českých zemích.