Nové knihy v našem katalogu

Marie Magdalena - prorokyně eucharistické lásky

Autorem je Sean Davidson, katolický kněz, který vidí Marii Magdalenu jako vzor kontemplace, adorace, dokonalé kajícnosti, bezmezné lásky a důvěry k Ježíši, pro niž Mistra následuje pod kříž, zatímco všichni utečou, kvůli níž běží jako první k hrobu, zatímco ostatní se ze strachu schovají. Je přesvědčen, že Marie Magdalena v Ježíši již během jeho pozemského působení intuitivně vidí Krista, klaní se mu a miluje jej až za hrob.

Dílo nabídne nejen biblické pátrání po osobě Marie Magdaleny, ale i komentář k jejímu životu, který doslova dala Ježíši k nohám. Její láskou ke Kristu a ke Kristu v eucharistii bychom se měli nakazit. 

 

S Pánem Bohem se žije naživo - rozhovor s Alešem Opatrným

Laskavý knižní rohovor dává nahlédnout do soukromí, zázemí a názorů známého kněze, autora duchovních knih, exercitátora, duchovního vůdce a zpovědníka Aleše Opatrného.