Krásný adventní čas

“Advent- slovo odvozené od slovesa advenire- přicházeti, přijíti, příchod. To slovo vyvolává otázku, kdo či co přichází. Od spousty lidí dostaneme nejspíše odpověď, že „Vánoce, Vánoce přicházejí.“ Jenže on přichází Spasitel. Vánoce jsou narozeninami Ježíše Krista.” (P. Piťha)

Adventní čas toužíme prožít ve ztišení, jako čas očekávání. K tomu může pomoci i duchovní četba, kterou nabízí naše knihovna.