Richard Wurmbrand: Marx a Satan. Nakladatelství Stefanos, 2018.

Luterský farář Richard Wurmbrand (1909 – 2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti s totalitní mocí ho podnítily k hledání podstaty učení Karla Marxe a komunistické ideologie. 

Mladý Karel Marx byl na počátku věřícím křesťanem. Nedlouho po maturitě se však něco změnilo a on se stal hluboce a vášnivě protináboženským. Marx snil o tom, že zničí svět stvořený Bohem. Ve jedné básni napsal: “Pak budu moci vítězně kráčet jako bůh troskami jejich království. Každé mé slovo je oheň a čin. Mohu se měřit se stvořitelem.”

   Z korespondence, spisů, básní, poznámek vyplývá, že utrácel spoustu peněz na zábavu. Pak se s rodiči přel o peníze a jiné věci. V této době podle všeho padl do pasti pečlivě utajované satanistické církve a absolvoval zasvěcovací obřady. Plodem jeho života je nejen třídní boj a nenávist, snaha o zničení Boha a křesťanů. Nesnažil se ani starat o svou rodinu, místo toho žebral o peníze u Engelse. Tři Marxovy děti zemřely na podvýživu, dvě dcery spáchaly sebevraždu, zabil se i jeho zeť. Nemanželskou dceru Eleonoru vychovával Engels, ale i ona spáchala sebevraždu. 

 V knize jsou nám odhaleny pravé kořeny, kterými byli Karel Marx i otcové moderního komunismu, marxismu i socialismu inspirováni a jež sahají až k mocnostem temnoty a zla. Zároveň odhaluje metafyzické rozměry zla totalitní moci, které jsou materialistickému světu neznámé. 
Wurmbrand dokazuje, že toto hnutí není jen výtvorem lidí toužících po bohatství a moci, ale že jeho cílem je – “podle satanského působení” – rozvrat a zničení lidstva.

"O nebe jsem přišel, to vím s jistotou. Má duše, kdysi věrná Bohu, do pekla zvolila cestu svou."
Karel Marx
autor