Méně strachu, více modliteb: denní zamyšlení pro ženy, která vás povedou k životu beze strachu

Netrapte se a nebojte se. Místo strachu se více modlete. Ať vaše prosby a chvála proměňují starosti na modlitbu. Mluvte s Bohem o svých obavách. A potom, dřív než si to uvědomíte, promění Boží přítomnost vše na dobré. Dobro a pokoj spočinou ve vás. Je úžasné, co se může dít, když Ježíš Kristus vytlačí starosti a strach z vašeho života. Čeho se nejvíce obáváte? Nezáleží na tom, kolik máte let, ve vašem životě je pravděpodobně jedna, možná více věcí, které ve vás…
Knihu najdete v našem katalogu zde

Minutové modlitby pro ženy

Přibližte se k Bohu a obnovte svého ducha.
Krátké modlitby uvedené v této knize vycházejí přímo ze srdce a pomohou vám přiblížit se s chválou a vděčností k Bohu. Odrážejí vaši niternou touhu po tom, abyste duchovně rostly, otevíraly se druhým lidem a nacházely útěchu v Kristu.
Ať jimi zahájíte své ranní chvíle s Bohem nebo jimi zakončíte svůj den s ním, umožní vám prožít jeho pokoj, chopit se jeho milosti a najít útěchu a radost v jeho přítomnosti. 

Knihu najdete v našem katalogu zde