Proměna skladu na místnost pro čtenáře

Den otevřených dveří v revitalizované knihovně byl plný velké radosti a vděčnosti, plný setkání s milými lidmi, s novými i stávajícími čtenáři. 

Poděkování patří všem, kteří pomáhali a podporovali myšlenku proměnit a rozzářit knihovnu.  Děkujeme otci biskupovi Pavlu Konzbulovi za požehnání nových prostor. 

 

Foto: Ladislava Lopraisová