Proč by lidé měli číst? aneb ve stopě Šebestiána Kubínka

Při příležitosti blížících se oslav jsme se zeptali  Mgr. Lenky Klaškové, která v knihovně působí od jejího založení a od roku 2009 je její vedoucí:

Co knihovna v rámci jubilejních oslav připravuje?

Cílem oslav a všech akcí je vnést knihovnu více do povědomí nejen křesťanské, ale i knihovnické a brněnské veřejnosti. Každoroční mše svatá sloužená za čtenáře knihovny bude tentokrát sloužena v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem. Připravujeme setkání se zástupci knihoven a setkání s autogramiádou nové knihy MUDr. Violy Svobodové Ať před zraky mám život. Po dobu tří dnů bude k vidění výstava o historii knihovny s ukázkou zajímavých knih a starých tisků.  Pro nové čtenáře bude registrace zdarma, kdo se opozdil s vracením knih, bude mu odpuštěn poplatek za pozdní vrácení.

O jaké knihy je největší zájem?

Někteří čtenáři přicházejí do knihovny proto, že hledají konkrétní informaci, knihu či autora pro své studium, a v tom jim můžeme velmi účinně pomoci. Většina si však přichází pro duchovní povzbuzení, radu či potěšení. Nezapomínejme, že na počátku mnohých obrácení stojí dobrá křesťanská kniha, že na každou naši otázku či pochybnost ve víře již odpověděli křesťané, teologové a světci před námi, kteří se potýkali s podobnými otázkami. Křesťanská kniha byla vždy považována za prostředek evangelizace a pastorace, podnět k obrácení, pomocník v modlitbě. Na jižní Moravě působil v tomto duchu Šebestián Kubínek, který se vzdal svého majetku a všechen jej proměnil v knihy. Neúnavným putováním po moravském venkově s bedničkou knih na zádech se zasloužil o nebývalé rozšíření knih do rodin a domácností, vznik farních a školních knihoven. Zemřel v roce 1882 v pověsti svatosti a je nazýván apoštolem dobrého tisku. My knihovníci dnes již nemusíme putovat s bedničkou knih po městech a vesnicích, ale pečujeme o knižní fond, staráme se o kvalitní nabídku knih, pomáháme s vyhledáváním a rešeršemi. Největší zájem je u nás o knihy známých autorů, jako jsou Elias Vella, Anselm Grün, Marek Vácha, Max Kašparů a další. Za poslední rok se však nejvíce půjčovala kniha Mariana Kuffy Hlas, který vyrušuje. Následuje ji kniha o knězi vězněném nacisty i komunisty Bohuslavu Burianovi Říkali mu pistolník.

Proč by měli podle vás lidé vlastně číst?

„Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši“, říká kniha Přísloví. Čtení je pro nás nejen zdrojem vzdělání, protože stimuluje mozek, rozšiřuje obzory, zlepšuje paměť a slovní zásobu a podporuje fantazii. Čtení také zahání nudu, redukuje stres, je zdrojem radosti a zábavy. A svatá Terezie z Avily, mystička a učitelka církve, oceňuje knihu jako pomocníka v modlitbě a ve svém životopise říká: „A tak to trvalo osmnáct let, v nichž jsem se neodvažovala rozjímat bez knihy leč po svatém přijímání. Začít modlitbu bez knihy, to bylo pro mne, jako bych měla vstoupit do války proti hrozivému vojsku, zatímco kniha mi dodávala útěchu, byla mi průvodcem i štítem, jímž jsem odrážela útoky mnohých myšlenek…“ A do třetice bych ocitovala velkého spisovatele Honoré de Balzaca:  „Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb“.

Autor článku: Martina Jandlová

Autor fotografie: Ladislava Lopraisová