Vánoční přání z knihovny

Milé čtenářky a čtenáři, 

přejeme vám krásný čas vánočního duchovního nadechnutí, odpočinutí a spočinutí v Boží náruči. 

Kéž jsou vaše Vánoce požehnaným, radostným časem. 

Vánoční zamyšlení z knihy emeritního biskupa Vojtěcha Cikrleho Nám se narodil:

Pár dnů před Štědrým dnem jsem se ráno při holení dozvěděl z hlavních rozhlasových zpráv, které běžně připomínají domácí i světovou černou kroniku, konečně vyjímečně radostnou novinu: Zlevnili kapry!

Stále jsem čekal, že se někde objeví aspoň zmínka o vnitřním smyslu Vánoc, proč vlastně podstupujeme všechny přípravy, co se chystáme slavit. Zdá se, že odpovědi na tyto otázky mnoho lidí ani nezajímají. 

Stále více se rozevírají nůžky symbolizující vnitřní a vnější stránkou Vánoc. Převládající zaměření na komerční stránku Vánoc, na to, do čeho jsou sváteční dny “obaleny”, je povrchní a obvykle nás příliš hluboce nezasáhne. 

Člověk má ale mnohem větší duchovní kapacitu, než si sám myslí, a ta o Vánocích, považovaných za nejoblíbenější svátky, tím víc hladoví. To je také jeden z důvodů, proč o Vánocích chodí na bohoslužby tolik lidí. Protože cítí, že komerční stránka Vánoc není a nemůže být všechno. 

Chápat narození Ježíše Krista jen jako něco vnějšího, co se dotýká zvyků a tradic, je sezonně pomíjivé. Zažít obdarování Bohem je dar pro celý život. 

Křesťanské Vánoce jsou radostnou oslavou narození Ježíše Krista. V něm je pramen světla naděje, který dává hodnotu našemu životu a vítězí nad tmou jakékoliv lidské beznaděje. 

Do světa, který se utápí v šeru, přichází světlo. Do našich starostí, námah a vin přichází Bůh.  

RADUJME SE!