Vzdej se! ... a žij podle Boží vůle

Odevzdání sebe a všeho co máme Bohu – je  ústřední téma knihy a mělo by být i ústředním tématem našeho života. Dřív než začneme žít podle Boží vůle (ne podle své vůle, tak jak to dělají své-volníci), je nutné svůj život Bohu odevzdat, podřídit svou vůli Boží vůli, dát Boha na ústřední, nejvyšší, nejdůležitější místo ve svém životě. Slyšíme to často a možná už nevnímáme, že je to to nejdůležitější, co máme na své cestě životem udělat. „Je pouze jedna tragédie – nebýt svatý, píše León Bloy. Já to však formuluji takto: Můžete si vybrat, že se stanete světci nebo že půjdete do pekla. Vy a já jsme byli stvořeni pro nebe. Všeobecná Boží vůle zní, abyste vy i já s ním žili navěky… Právě teď se musíte rozhodnout, že budete ve svém životě toužit po Boží vůli.“ (s. 11-12).

Když se rozhodneme pro Boha, začneme odevzdávat svůj život, necháme se Bohem milovat a posvěcovat, pak budeme slovy autora – velkými milovníky, budeme svobodní, budeme Ježíšovým obrazem ve světě, budeme slyšet Boží hlas a objevovat Jeho vůli. Autor každé téma zpracovává v samostatné kapitole, na jejímž konci je shrnutí, praktické kroky a modlitba.

Larry Richards je americký katolický kněz, působí jako vyhledávaný kazatel, duchovní rádce a přednášející. S řadou duchovních a evangelizačních programů cestuje po Spojených státech. Jeho přednášky si můžeme poslechnout anglicky na stránce youtube.com, jeho twitterové komentáře biblických textů jsou překládány do češtiny a retweetovány na stránce vira.cz

U nás vyšla kromě výše uvedeného svazku, také kniha Buď mužem, která pojednává o krizi mužství a o mužské spiritualitě. P. Richards mluví i píše jasným, přímým, někdy svérázným, ale přitom vtipným a hlubokým způsobem.