Digitalizace časopisu Hlídka

Digitalizované periodikum vycházelo v Brně v letech 1884-1941. Obsahuje celou řadu studií, které dodnes vzbuzují zájem nejen historiků, ale také filosofů a teologů. Periodikum Hlídka představovalo ve své době pro katolickou teologii, historiografii a filosofii významný odborný časopis v rámci českého kulturního prostoru.

Digitalizace proběhla na CMTF UP v Olomouci v letech 2014-2015. Pod vedením profesora Ctirada Václava Pospíšila ji prováděli studenti teologie Jaroslav Jurka a Jan Jurečka. Při digitalizaci bylo využito již existujících zdrojů, které byly volně stažitelné z tzv. „Torontských fontů“, několik ročníků z webu Moravské zemské knihovny v Brně. Bohužel některé takto digitalizované ročníky byly neúplné a bylo třeba provést řadu oprav. Zbývající ročníky byly fyzicky naskenovány.

          Každý soubor v PDF představuje jeden ročník. Jednotlivé soubory jsou volně ke stažení. K tomuto celku souborů je připojen abecední přehled autorů, u jejichž jmen jsou zaznamenány všechny jejich příspěvky, což může zájemci usnadnit hledání příslušné publikace.

Obsah.pdf

Hlidka1884.pdf

Hlidka1885.pdf

Hlidka1886.pdf

Hlidka1887.pdf

Hlidka1888.pdf

Hlidka1889.pdf

Hlidka1890.pdf

Hlidka1891.pdf

Hlidka1892.pdf

Hlidka1893.pdf

Hlidka1894.pdf

Hlidka1895.pdf

Hlidka1896.pdf

Hlidka1897.pdf

Hlidka1898.pdf

Hlidka1899.pdf

Hlidka1900.pdf

Hlidka1901.pdf

Hlidka1902.pdf

Hlidka1903.pdf

Hlidka1904.pdf

Hlidka1905.pdf

Hlidka1906.pdf

Hlidka1907.pdf

Hlidka1908.pdf

Hlidka1909.pdf

Hlidka1910.pdf

Hlidka1911.pdf

Hlidka1912.pdf

Hlidka1913.pdf

Hlidka1914.pdf

Hlidka1915.pdf

Hlidka1916.pdf

Hlidka1917.pdf

Hlidka1918.pdf

Hlidka1919.pdf

Hlidka1920.pdf

Hlidka1921.pdf

Hlidka1922.pdf

Hlidka1923.pdf

Hlidka1924.pdf

Hlidka1925.pdf

Hlidka1926.pdf

Hlidka1927.pdf

Hlidka1928.pdf

Hlidka1929.pdf

Hlidka1930.pdf

Hlidka1931.pdf

Hlidka1932.pdf

Hlidka1933.pdf

Hlidka1934.pdf

Hlidka1935.pdf

Hlidka1936.pdf

Hlidka1937.pdf

Hlidka1938.pdf

Hlidka1939.pdf

Hlidka1940.pdf

Hlidka1941.pdf