SOUTĚŽNÍ KVÍZ - Den otevřených dveří 7.3.2024

                       

1. KBB byla založena brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem před:

a) 23 lety

b) 20 lety

c) 29 lety

  1. KBB má ve svém fondu:

a) 10 000 svazků

b) 110 000 svazků

c) 85 000 svazků

3. KBB je veřejná knihovna, zapsaná v rejstříku Ministerstva kultury

a) Poskytuje Meziknihovní výpůjční služby, katalog knih je k dispozici v katalogu Národní knihovny

b) Neposkytuje Meziknihovní výpůjční služby, katalog knih je k dispozici v katalogu Národní knihovny

c) Poskytuje Meziknihovní výpůjční služby, katalog knih není k dispozici v katalogu Národní knihovny

4. Kde se nachází soukromá knihovna Františka Sušila?

a) V alumnátní knihovně, kterou spravujeme, tedy v našem depozitáři

b) V knihovně u minoritů v Brně, kde František Sušil bydlel

c) V Moravské zemské knihovně

5. KBB se hlásí k odkazu Šebestiána Kubínka, který byl:

a) Apoštol dobrého tisku z 19. století, původně sedlák, který se vzdal svého statku, pocházel z Blažovic, zemřel v pověsti svatosti, roznášel křesťanské knihy po celé Moravě

b) První knihvazač křesťanských knih, umučen za husitských válek, mučedník křesťanského tisku

c) Podobně jako Carlo Acutis byl vzorem křesťanské mládeže v 19. Století, velmi  pokrokový, zemřel na následky tragického úrazu v pověsti svatosti

6. Jaká je nejpůjčovanější kniha roku 2023?

a) Maturita z lásky / M. Kuffa

b) Dvanáct příběhů / P. Karas

c) Bílá Voda

7. Kdo je patronem knihovníků

a) Vavřinec

b) Lucie

c) Augustin

Vítěz získal knihu o znovupostavení Mariánského sloupu v Praze

Správné odpovědi pro vás:

a,c,a,b,a,b,a,