Světem Bible - Po stopách patriarchů

Děkujeme všem, kteří přišli na přednášku pana Zdeňka Soviše, který pro nás zpracoval biblický příběh Abrahamova života. Abraham je právem považován za muže víry, za muže, který uvěřil Bohu a byl ochoten kvůli Němu všechno opustit. 

Ve čtvrtek 23. ledna se těšíme na další díl, tentokrát o putování Božího lidu do Egypta (za Josefem) a potom z Egypta do zaslíbené země (Mojžíš).