Život a dílo Konráda Maria Kubeše (1890-1967)

Děkujeme Mgr. Josefu Mikuláškovi, Ph.D. za velmi poutavé vyprávění o životě katolického kněze, který svým příkladem živé víry, životem a prací zapaloval. Byl nejen autorem apologetických, modlitebních a mariánských knih, ale oblíbeným exercitátorem a kazatelem. Jeho knihy jsou k dispozici ve fondu naší knihovny.