Revitalizace Knihovny Biskupství brněnského

Díky dotačnímu programu pro knihovny můžeme přetvořit jednu místnost skladu knih na místnost s volným výběrem knih, se dvěma studijními místy, posezením u stolu či na pohovce a s dětským koutkem.

Místnost jsme vyklidili, knihy odvezli do depozitáře nebo přidali do vedlejšího skladu,  zlikvidovali staré regály. Proběhlo přemontování kotle z místnosti na chodbu. Firma položila novou podlahu, malíř krásně opravil porušené zdi a vymaloval. 

Probíhá výměna oken, čekáme na zednické zapravení a pak nové parapety.

Podívejte se, jak probíhaly práce od jara až do této chvíle.

Děkujeme za trpělivost.