A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.

Uvítali jsme v knihovně návštěvu českého římskokatolického teologa, profesora systematické teologie Ctirada Václava Pospíšila. Jeho kniha se věnuje známému textu z úvodu Janova evangelia, textu, který byl vlastně vyznáním víry prvních křesťanů. 

Prolog Janova evangelia (Jan 1,1–18) je jedním z klíčových textů křesťanské Bible. Profesor Pospíšil se snaží svým čtenářům předat úžas a nadšení, které na něho samotného z tohoto textu čiší. 

Vybroušené vyznání víry rané církve nám otevírá dveře k uchopení toho, kým skutečně je Ježíš z Nazareta.
Ctirad V. Pospíšil propojuje přínos moderní biblické exegeze s geniální intuicí církevních otců, mistrů středověké teologie i učitelů křesťanské spirituality. Jde mu také o uvádění smyslu Prologu do života dnešních křesťanů, doporučuje jej k časté osobní modlitbě a rozjímání. Uvítal by návrat Prologu do liturgie, tak jak tomu bylo před liturgickou reformou Druhého Vatikánského koncilu. 

Děkujeme za milé setkání.