Připravované akce

Milí čtenáři, 

v podzimním čase pro vás připravujeme několik zajímavých přednášek. 

14. září 2023 představí svou knihu “A Slovo se stalo tělem” teolog, profesor Ctirad Václav Pospíšil.  Prolog Janova evangelia (Jan 1,1–18) je jedním z klíčových textů křesťanské Bible. Vybroušené vyznání víry rané církve nám pomáhá pochopit to, kým skutečně je Ježíš z Nazareta. Kdo je autorem Prologu a jak souvisí s celkem Janova evangelia? Jaký význam má pro náš život a spiritualitu? Proč v Prologu nenajdeme zmínku o Kristově kříži a vzkříšení? Co nám říká o dějinách spásy před Kristem a o tajemství vztahu mezi Bohem Otcem a Slovem Synem? Ctirad V. Pospíšil propojuje přínos moderní biblické exegeze s geniální intuicí církevních otců, mistrů středověké teologie i učitelů křesťanské spirituality. Jde mu vposled o uvádění smyslu Prologu do života dnešních křesťanů, o službu věřícím, církvi a okolnímu světu.

12. října 2023 se vrátíme k našemu cyklu přednášek o církevních řádech. Církevní historik Mgr. Josef Mikulášek není v naší knihovně poprvé. Nyní se bude věnovat řeholním kanovníkům sv. Augustina, premonstrátům a antonitům. 

9. listopadu 2023 pokračuje představování církevních řádů. Josef Mikulášek bude tentokrát mluvit o maltézských rytířích, templářích a německých rytířích.

Místem konání je sál hospice sv. Alžběty, Kamenná 36, Brno. 

Těšíme se na všechna setkání.