Román o svaté Anežce České

Každý autor – ať chce nebo nechce,  promítá do své tvorby svůj vlastní životní postoj, prožitky, zkušenosti, názory a postoje, které pak interpretuje. Zvlášť když zpracovávaný příběh historickými daty a údaji neoplývá. 

Tereza Dobiášová o své knize Tajemství sama říká:

“… ale co když se ty příběhy odehrály jinak? Co když v sobě mohou uchovat i jinou pravdu? Vyprávím příběh ženy ze stránek české historie, ale vyprávím ho ne jako historik, ale jako žena, která se snaží porozumět jiné ženě: Anežce. Tak, jak ho vyprávím, se asi nemohl stát… Anebo snad…? Kdo ví?”

Anotace nakladatelství říká, že román je fiktivním životním příběhem Přemyslovny Anežky České, který se autorce podařilo propojit s pohanskými mýty. “Při hledání pravdy o Anežce vstoupily do vyprávění obrazy bytostí lesů, démonů přítomných v gotických chrámech a magické myšlení středověkých příběhů – i když o nich už Anežčiny legendisté mlčí.” 

Z knihy vystupuje Anežčin vnitřní duchovní svět, utvářený mystickými, pohanskými příběhy o přírodě, fauně a floře, Anežka poznamenaná několikerými neúspěšnými námluvami, zraněná odmítnutím, loutka ve světě ambicí vládnoucích mužů, toužící po lásce, nenávidící muže, moc, přetvářku. Anežka, setkávající se se Zeleným mužem – napůl člověkem, napůl beranem či kozlem –  bohem lesa, naplňujícím ji radostí… Jakoby pak volba klášterního života byla pro ni jedinou možností jak uniknout světu. 

Románová fikce Tajemství se snaží ukázat svatou Anežku bez jejího propojení na zdroj, z kterého žila a čerpala – bez křesťanské víry v Trojjediného Boha, bez Ježíše Krista, její životní lásky. 

Autorské čtení Terezy Dobiášové a její komentář ke knize si můžete poslechnout zde

Další prameny a zpracování života svaté Anežky České si můžete v naší knihovně půjčit zde.

 

Lenka Klašková