Robert kardinál Sarah, nar. 1945 v Guinei, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti

Tento kardinál je v výraznou osobností dnešní církve. Oslovuje svým příkladem věrného služebníka, pokorou a hlubokou spiritualitou. Nebojí se hájit Pravdu, postavit se proti neřádům a vše jasně pojmenovat. Přitom zůstává věrný Kristově církvi. Ukazuje, že život křesťana musí ležet na čtyřech základních pilířích, kterými jsou MODLITBA, KATOLICKÁ NAUKA, LÁSKA K PETROVI A LÁSKA K BLIŽNÍM. 

V rozhovorech s Nicolasem Diatem, v nové knize Den se již nachýlil, si všímá krizí, které trápí tento svět, ať už je to krize víry, kněžství, církve, krize identity. Vnímá nepřítele, který rozsévá nenávist k člověku a životu, přesto však svou knihu končí kapitolou Ať nás nic neznepokojuje

“Milí přátelé, chcete probudit Církev? Vrhněte se na kolena! To je jediná metoda. Budete-li postupovat jinak, to, co uděláte, nebude z Boha. Jen Bůh nás může zachránit.” (s. 14)

“Máme my křesťané, kněží, biskupové jiný důvod existence než stát před Bohem a vést k tomu i ostatní? Je čas se tomu naučit! Je čas uvádět to do praxe… Církev, která modlitbu nepokládá za své nejcennější dobro, spěje ke zkáze.”  (s.13)

Obracím se k vám všem, kteří ztrácíte naději, k vám nemocným, opuštěným v nemocnicích, sirotkům, které válka vyrvala z mateřské náruče, k vám zapomenutým moderního světa, k vám, kteří už na sklonku noci nevidíte jitřenku. Odvažuji se vyzvat vás, abyste svou naději vložili v Boha. Spes non confundit. Naděje nezklame!” (s. 298)